Åsa Ågren Wikström

Hedersförtryck är det största hotet mot svensk jämställdhet!

Idag skriver jag i Folkbladet i ett ämne som både berör och upprör mig starkt. Det är helt ärligt få saker som upprör mig så mycket som just förtryck av människor i allmänhet och av kvinnor i synnerhet, av det enda skälet att man just är kvinna. Att bli dömd och bedömd på enbart saker man inte kan förändra eller påverka, som kön eller hudfärg är så oerhört provocerande och småaktigt.

Frihet är att få vara den man är och vill vara, utan påbud eller pekpinnar om hur man ska vara eller se ut. Jämställdhet är den viktigaste frihetsfrågan och något som vi i Sverige har kommit en bra bit på väg med, även om det fortfarande finns mycket kvar att göra.

På lördag så är Moderaterna i Umeå en av arrangörerna till en föreläsning om Hijab för att lyfta den mycket viktiga frågan och ge kunskap i den, samtidigt som vi måste finnas som en motvikt mot de miljöpartister som samtidigt demonstrerar för att kvinnor och flickor ska använda Hijab i Umeå. Denna fråga är alldeles för viktig för att vända bort huvudet från. Det krävs att vi står upp för flickors rätt till ett jämställt liv. Här nedan kan du läsa den debattartikel som publiceras på Folkbladet.

Hedersförtryck är det största hotet mot svensk jämställdhet!

På lördag arrangeras Hijab-uppropet i centrala Umeå. Initiativtagare är bl.a. två miljöpartistiska kommunpolitiker i Umeå. Det är en märklig tid. Medan kvinnor i Iran riskerar fängelse när de demonstrerar för jämställdhet och rätten att slippa bära hijab, så väljer miljöpartister i Umeå att tvärtom manifestera för hijab.

Att klä barn i hijab utgör en konservatism, som inte har stöd bland majoriteten av världens muslimer. I Egypten är det t.ex. bara salafister – bokstavstrogna sunnimuslimer som underkastar sig sharialagen – som sätter hijab på sina döttrar. Majoriteten av muslimer anser detta vara både extremt och felaktigt.

Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), som bekämpar hedersförtryck i Sverige, har skrivit följande: ”Det är en felaktig förenkling att påstå att hijab endast är ett klädesplagg som vilka andra, eller att den kan stå för olika saker beroende på hur den som bär plagget tolkar det. Ordet hijab på arabiska betyder “barriär” eller “sköld”, och refererar till isolering och segregering av kvinnor gentemot män. Hijab är först och främst en religiös symbol som har en betydelse och ett syfte inom en religiös kontext, inom vilket en kvinnas hår och kropp anses vara “awrah”, ett arabiskt ord som bokstavligt översatt betyder att något är “defekt” eller “bristfälligt.”

Frågan om hedersförtryck uppmärksammades mycket i Umeå under förra året. Vi vet numera att det finns moralpoliser på exempelvis Ersboda. Kvinnor och tjejer som kommer till Sverige, vilka ibland flytt undan hedersförtryck i deras hemländer, möts av en likartad verklighet i sitt nya hemland. Även här kontrolleras deras klädsel och beteende på gator och torg. Förtrycket sträcker sig utanför hemmets gränser och når även de offentliga platserna i Umeå. Moralpoliserna kan stå utanför butikerna och kommentera flickornas klädsel, vilka de umgås med etc.

Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Män – och i förekommande fall även de kvinnor – som väljer att med tvång begränsa andra kvinnors frihet i Sverige ska mötas med ett straff, och i de fall det kräver det även utvisning.

I Sverige har vi kommit långt i synen på jämställdhet mellan män och kvinnor. Att flickor i skolåldern måste skyla sig i är uttryck för en syn på pojkar och flickor som vi inte vill ska etableras eller utvecklas i Sverige. Skolan ska vara en frizon där flickor och pojkar ges samma möjligheter och behandlas lika.

Det talar för att ett förbud mot slöja på barn i för- och grundskolan bör införas, i likhet med det Moderaterna vill utreda. Att tvinga flickor eller kvinnor att ha hijab är uttryck för en hederskultur som bör motverkas. Om vuxna kvinnor sedan frivilligt vill bära hijab så är det förstås deras eget val.

Moderaterna har föreslagit följande åtta konkreta åtgärder för att bekämpa hedersförtryck:

  1. Skärpta straff för hedersförtryck.
  2. Kriminalisera s.k. moralpoliser genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder.
  3. Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.
  4. Fler fall av hedersförtryck bör leda till utvisning.
  5. Utred införande av nationellt slöjförbud i förskola och grundskola.
  6. Kartlägg hedersförtryckets utbredning bland elever på grundskolor och gymnasieskolor.
  7. Nyanlända måste tidigt utbildas i våra lagar och värderingar om jämställdhet och individens okränkbarhet.
  8. Yrkesgrupper som polis, socialsekreterare, lärare och vårdpersonal ska utbildas om hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersförtryck är det största hotet mot svensk jämställdhet. Hedersförtryck ska bekämpas och motverkas. Vi inte ska vara toleranta gentemot intoleranta värderingar som kränker individuell frihet och mänskliga rättigheter, oberoende av varifrån dessa värderingar har sitt ursprung.

 

Åsa Ågren Wikström

Styrelseledamot
Moderatkvinnorna i Sverige

 

Med historien som motståndare och att hitta nycklarna utan skambeläggande

Det är i sanning omväxlande dagar och många aktuella frågor som jag jobbar med just nu. Roligt och intressant för en sån som jag som gillar många olika intressanta områden att få mer kunskap i och om. Den senaste tiden har jag varit i Stockholm, Lycksele, Norrköping, Umeå och sen Stockholm för att jobba med mycket spännande frågor som på olika sätt hänger ihop, nämligen välfärdsfrågor, infrastruktur och tillväxt.

Därför var det extra roligt och mysigt att få ha hela familjen hemma under helgen som gick. Både sonen och dottern som båda är vuxna och utflugna sen rätt länge nu. Jag tycker om att få skämma bort dem lite när jag kan och har möjlighet och i lördags käkade vi ute allihop tillsammans. Det värmer gott i hjärtat och är något som jag sparar med värme. Att få umgås och prata med mina ungdomar om deras planer framåt är så roligt och som mamma är jag så stolt över mina fina barn, för barn de kommer de alltid att vara oavsett ålder 😉 .

I lördags unnade jag mig färska tulpaner, det tycker jag mycket om och känns som ett litet vårtecken även om det fortfarande är januari. Utöver att umgås med mina ungdomar så blev det igår kväll även lite tid för mig att sticka klart tröjan till dottern och inleda monteringen av den. I väntan på att den ska bli monteringsklar, det vill säga torka helt i rätt storlek, så la jag upp maskor för en ny tröja. Ett härligt garn i merinoull ska bli en tröja med många flätmönster, så det är ingen tröja som man kan slentriansticka och se på något annat samtidigt utan det gäller att vara noggrann med att följa mönstret. Kul och lagom utmanande!

Förra veckan deltog jag i ett möte med Change the Game som du kan läsa mer om här. Läs gärna och bli en del av detta du också. Det handlar om en av mina hjärtefrågor, nämligen att få fler att röra på sig och bli mer rörelserika allt i syfte att öka det egna förebyggande arbetet så att färre behöver bli sjuka av livsstilsrelaterade saker. Utan pekpinnar. Men om fler i vårt samhälle får fler verktyg för att öka sin egen rörelserikedom så är jag övertygad om att våra gemensamma resurser för sjukvård kommer att räcka bättre för att kunna nyttjas till sånt som inte kan förebyggas.

Tänk om vi skulle kunna hitta nycklarna till att få fler att vilja röra på sig mer och i förlängningen må bättre, utan att det blir statliga eller samhälleliga pekpinnar eller skam- och skuldbeläggande. Har du några bra tips om hur vi skulle kunna göra detta?

Idag är dagen full av uppdrag, både kommunfullmäktige och ordförandeberedning, så dagen är helt intecknad. När jag får lite tid över ser jag fram emot att läsa denna avhandling om SKP/VPK/V och det kommunistiska arvet 1956-2006 som Petter Bergner har skrivit och som jag fick ett exemplar av idag. Klart intressant!

Jag lär nog varva läsningen av avhandlingen med något lättare sådan, som denna bok av Tove Alsterdal här ovan. Jag är nästan klar med den och kan varmt rekommendera den. Den väver ihop vår efterkrigshistoria med dagens på ett spännande sätt i en intressant del av Europa. Bäst att inte säga så mycket mer, jag vill ju inte spoila för någon 🙂 .

Trevlig måndag!

 

Tryggare Umeå med mer kameraövervakning

Tryggare Umeå med mer kameraövervakning 
Brottsligheten och otryggheten har ökat över tid i Umeå. 41 procent av tjejerna i åldern 13-18 år i Umeå, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna, enligt en lokal undersökning. Nyligen har vi kunnat läsa om brutala gängattacker i centrum. Denna utveckling måste hejdas.

En del i att öka tryggheten är ökad kameraövervakning. Polisen har meddelat att de kommer att sätta upp kameraövervakning på tre platser i kommunen under 2020. Syftet med kamerabevakningen är att öka möjligheten att utreda brott.

Vi moderater välkomnar detta besked från polisen. Runt om i landet sätter även kommunerna upp kameraövervakning, för att komplettera det polisära trygghetsarbetet. Det borde även Umeå kommun göra.

Det finns ett starkt och växande stöd bland allmänheten för ökad kameraövervakning. Nio av tio svenskar är positiva till övervakningskameror på allmän plats, visar en undersökning från 2018.

Vi måste återfå en trygg stad. Kameraövervakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement. Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.

Åsa Ågren Wikström

Ordförande

Umeå Centrala Moderatförening

 

Joline Göttfert

Viceordförande

Umeå Centrala Moderatförening

Stå upp för flyget!


Som ni vet så har jag länge drivit den mycket viktiga frågan om att värna flyget i allmänhet, och för norra Sveriges tillgänglighet i synnerhet. Det är svårt att med ord uttrycka hur viktigt flyget är för vår del av landet, för att vi ska kunna på ett rimligt sätt åka kollektivt till och från norra Sverige.

Tillgänglighet och smidiga kommunikationer är helt avgörande om vi ska fortsätta vara en attraktiv och relevant region i Västerbotten och Norrland. Det är viktigt för näringslivet, för universiteten och för alla andra delar av samhället. Därför är det bra att vi i denna fråga är överens med socialdemokraterna om att driva denna fråga i länet.

Idag skriver jag tillsammans med det socialdemokratiska regionrådet Rickard Carstedt om vikten av flyget för oss i Västerbotten. Och som ni kloka personer förstår så är det också viktigt med goda järnvägsförbindelser, men till skillnad från Mp och V så inser vi vikten av att stå upp för flyget.

Det är teknikutveckling och annat bränsle med kraftigt reducerade utsläpp som är vägen framåt, inte att förbjuda flyget i norra Europa. För fakta är att vi lever och verkar i norra Sverige i norra Europa i glest befolkade områden och om vi inte vill att det ska vara ett exotiskt naturmuseum utan en region som utvecklas och växer så måste samtliga kommunikationer bejakas.

Så jag kommer att fortsätta jobba hårt för att flyget till och från norra Sverige ska fortsätta utvecklas och gärna öka. Det kan ni lita på.

Här nedan kan ni läsa debattartikeln.

Vi står upp för flyget

Välfärd är det övergripande målet med allt vad Region Västerbotten företar sig. Det är vårt gemensamma mål, det alla strävar mot och som alla insatser syftar till. Att människor kan mötas, samarbeta, göra affärer och byta erfarenheter är en grundförutsättning för att välfärden ska kunna utvecklas och må bra. Utan rörlighet och tillgänglighet förlorar vi snabbt kampen för bättre vård och omsorg, skolor och utbildningar, demokrati, trygghet och tillväxt. Därför behövs flyget.

Flygskam är ett hot mot regional tillväxt i Västerbotten. Frågan om flygets framtid kan inte domineras av de två alternativen flyga eller inte flyga. Det mest rimliga och mest rättvisa är att istället fokusera på hur vi ska uppnå ett fossilfritt flyg, inte ett flygförbud. Precis som inom alla andra områden ska vi använda ny teknik för att minskar vår miljöpåverkan. Vi tror att Sverige kan hitta lösningar för att skapa världens grönaste och smartaste transporter.

I norra Sverige sitter vi på delar av lösningen. Vår gröna energi skapar unika förutsättningar för gröna investeringar, grön innovation och grön tillväxt – på en av världens mest hållbara platser. Till exempel är våra glesbygdsflygplatser som gjorda för testverksamhet av elflyg och biobränsle – som dessutom kan tillverkas nära flygplatserna i det skogrika inlandet. Det är genom innovationsrikedom som vi löser utmaningarna som flygresandet medför, inte genom att föra skam över de som vill och måste flyga.

Ett minskat flygande slår hårt mot utvecklingstakten, mot Sveriges konkurrenskraft och företags förutsättningar att exportera och expandera. Det här är ingen åsikt, utan fakta. Det skulle slå hårt mot vår välfärd och det skulle ytterligare öka polariseringen här, i Sverige och i världen.

Det skulle också vara obefogat och bli en dyrköpt symbolhandling, då flyget står för 2–3% av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Att utesluta flyg som transportmedel är även att straffa alla de som lever eller driver verksamhet i norra Sverige. Här finns knappt några realistiska alternativa transportsätt. Detta måste bli sagt så att centrala beslutsfattare med helt andra levnadsförutsättningar än de som bor i norra Sverige förstår konsekvenserna av sitt handlande. Norra Sveriges tillväxt är avgörande för hela Sverige.

Vad innebär till exempel inte gruv- och skogsnäringen för riket? Vad kommer etableringen av Northvolt att innebära? Vi tror att många behöver tänka om innan de tar fler beslut som klipper av landsändar, men också att rätt prioriteringar görs för att gynna ett klimatsmart Sverige. Norrbotniabanan är ett sådant exempel. Om Sverige ska göra klimatsmarta investeringar bör bygget av hela Norrbotniabanan prioriteras av regeringen snarast.

I veckan invigs Västerbotten på Grand Hôtel, en tre veckors lång närvaro av Västerbotten i Stockholm. Det är för 30:e året i rad som Västerbotten gör detta och vi är otroligt stolta över det arbete som kommuner, företag och organisationer från länet lägger ner för att påverka beslutsfattare och andra med säte i huvudstaden. Temat för veckorna på Grand Hôtel är ”det hållbara ledarskapet”. Att stå upp för att norra Sverige behöver flyget är att visa ledarskap. Det är också ett sätt att ta ansvar för debatten om flyget, som är allt annat än nyanserad. Vi menar att det är dags att lyfta blicken mot himlen och inte känna skam, utan framtidstro och inspiration.

Tillsammans hittar vi en väg – även i luften.

 

Rickard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten

Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten

 

 

Orka hålla fokus och växla mellan områden

Ni vet ju att jag förra året har gjort något som jag vanligtvis inte brukar göra när det gäller min träning, nämligen att sätta ett mål som jag siktar på och hoppas klara av. Det är ju fortfarande ett bra tag kvar tills det är dags för startskottet för Göteborgsvarvet men nu känns det att det börjar närma sig.

I förrgår så bestämde jag mig också för att göra mitt bästa för att följa ett träningsupplägg inför detta också, det är inte heller något som jag har gjort tidigare. Jag har ju alltid tränat för att jag mår bra av det och för att jag tycker att det är roligt, så att följa ett program för att klara av halvmaran blir också en ny grej för mig.

Den största utmaningen blir (känner jag redan efter två dagar 😉 ) att kunna planera in det i mina arbetsveckor som sällan är varesig regelbundna eller särskilt korta, men jag ska verkligen försöka få till det. För att citera Gunde Svan – ingenting är omöjligt 🙂 .

Så här ser mina nya löparskor ut och de är verkligen jättesköna att springa i, väldigt lätta och känns knappt att man har dem på sig. Igår blev det en morgonlöpning på löpbandet med dessa och efter att ha kommit hem från två dagars regionledningsmöte i Lycksele idag, så bytte jag om och hann med en liten stund i dagsljus och löpning utomhus. Fast då använde jag mina dubbade Icebugs som har ett riktigt bra fäste när det är vinter och isigt. Utan dem hade det inte funkat att springa för min del, det är rätt isigt på vissa partier.

Det blev en skön sväng till den nya Lundabron som ni ser bakom mig, trots dimman som var idag. Imorgon väntar det en lika tidig morgon som i tisdags då jag åkte till Stockholm för styrgruppsmöte med Botniska korridoren, ett samarbete om järnvägsfrågor mellan länen Örebro, Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland-Härjedalen.

Imorgon bär det av till Norrköping för två dagar med fullt fokus på sjukvårdsfrågor med mina moderata kollegor från hela landet. Utöver att det är centrala och viktiga frågor att diskutera, så blir det också roligt att träffa många moderata vänner i mitt nätverk. Veckor som dessa så betyder träningen extra mycket för mig, allt för att orka hålla fokus och växla mellan olika frågeområden. Och som vanligt så passar jag förstås på att använda restiden till bokläsning 🙂 .

Trevlig torsdag!

 

Välkommen 2020!

Avslutningen av det förra decenniet och början av 2020 har jag tillsammans med maken firat på varmare breddgrader. Det har varit ett par veckor fyllda av långa promenader, bokläsning och vila. För varje år så tycker jag att dagsljuset blir viktigare och viktigare, och att ha förmånen av att kunna promenera längs Atlanten och se solen gå upp på morgonen är så härligt under den mörkaste perioden hemma.

Jag har fått välbehövlig vila och tid att reflektera över året som gått och sen planera det kommande året. Det nya decenniet och året 2020 som nu har börjat sen ett par veckor ser jag mycket fram emot. Just året 2020 har varit något som under så lång tid har legat långt i framtiden, men nu är vi alltså här.

Under ledigheten har jag fått gott om tid för lyxläsning och jag har passat på 🙂 . Här ovan ser ni ett litet kollage av semesterns läsning och alla var faktiskt bra! Att läsa är något som jag har gjort sen jag lärde mig att läsa när jag fyllde 5 år, och för en som har vuxit upp i en tid då det inte fanns mobiler så var böckerna det självklara sällskapet innan man somnade, eller när man åkte bil eller annat.

Sen är det ju också så att emellanåt genom livet har det inte funnits lika mycket ork och energi åt läsning, så är det ju ibland. Men det går alltid att hitta bra läsning och numera med ljudböckerna så kan man ju läsa samtidigt som man tar en löprunda, reser eller handarbetar. Multitasking 🙂 . Hur som helst så kan jag rekommendera samtliga böcker på bilden här ovan om du är sugen på god läsning av svenska (nästan alla förutom ett par danska) författare.

Efter en tung joggingrunda upp på sanddynerna (jösses vad det suger i benen), så var det härligt att ta sig ända upp och blicka ut över öknen och se havet samtidigt. Med denna känsla som på bilden ovan tar jag mig an det som väntar när arbetsåret drar igång på riktigt imorgon måndag. Även om det har varit en skön ledighet så har det ju förstås inte gått att helt koppla bort allt, utan en del har ändå hanterats via mobil och dator. Men på det stora hela så har det ändå varit hanterligt.

Under helgen har jag ägnat mig en hel del åt hemmapyssel som att städa undan julen, köpa tulpaner och lite annat smått och gott. Idag har jag också fått till en timmes bra träning på Iksu plus, som en god start på mitt träningsår. Jag brukar unna mig nya träningskläder i januari, lite som en synlig markering av att det nya året är igång.

Det har jag gjort även detta år och utöver det så har jag också kompletterat med ett par löparskor. Jag brukar använda mina ungefär ett år innan det är dags att köpa nya och låta de äldre gå i träningspension, men nu fick jag ett bra tips om att växla mellan två par för löpning för att stärka fötter och ben och få variation så man inte drar på sig onödiga skador. Sagt och gjort, så nu har jag fått möjlighet att inviga mina nya löparskor som var över förväntan sköna. Nöjd helt enkelt!

I veckan som väntar så har jag uppdrag i Stockholm, Lycksele och Norrköping, så det blir högt tempo från start. Imorgon ser jag fram emot att hinna med en halvdag på kontoret och sen ett spännande möte på eftermiddagen innan kvällen kommer att innehålla styrelsemöte med M-föreningen och sen gruppmöte för fullmäktigegruppen.

Jag kommer att ha möjlighet att uppdatera lite mer i mina sociala medie-kanaler, så varmt välkommen att följa mig på Facebook, Instagram, Twitter. Det är bara att söka mig på @agrenwikstrom så ses vi även där!

Trevlig söndag!

 

En önskan om en riktigt God Jul

Det lackar mot jul och jag har ägnat denna dag åt att träffa vänner med maken, hinna en sväng på stan i Luleå och även fått till en mycket skön löpsväng i mina gamla barndomskvarter. Det är mycket som har ändrats i Gammelstad förstås, men också mycket som är sig likt. Samma sak inne i stan i Luleå.

Det var ett lätt snöfall och bara en enda minusgrad när jag knöt mina Icebugs för en löprunda på förmiddagen, så vädret kunde knappast vara bättre för det dagen före julafton. Här är det snö och det blir en vit jul, precis som alltid. Imorgon väntar en fin julafton med nära och kära, och med massor av god mat. Så det är skönt att kunna få röra på sig också, så man orkar äta allt 🙂 .

Fullt med folk inne i Luleå, det är bra för handeln. Vi är klara med alla julklapparna till familjen, främst till barnen förstås, så vi hade lite tid till att botanisera bland böckerna på bokhandeln och hittade tre nya som såg intressanta ut. I lördags besökte vi makens familj i Övik (eller ja, Örnsköldsvik alltså) och även där var det bra ruljans på stan. Vi tog en promenad även där mest för att få lite frisk luft och få röra på sig en stund innan julmaten.

Nu är det dags för nedvarvning för mig och låta det bli några varv till på stickningen. Inte så mycket kvar nu, så det ska bli roligt att få montera den så småningom och se det färdiga resultatet. Samtidigt vill jag passa på att önska dig en riktigt God Jul och hoppas att du får en fin sådan med det just du tycker bäst om.

För mig är det att få umgås med min familj, äta god mat och prata en stund. Sen väntar bokläsning och avkoppling för att så småningom ladda inför det nya året och decenniet som väntar. Men det kommer i sinom tid. Imorgon blir det mycket traditionsbundet för oss här hemma med Kalle Anka, god mat och sen några julklappar till barnen. Traditioner är fina och något som jag värnar. God Jul!

Trevlig måndag!

Sverige + Finland = sant och lite julläsning

Idag har jag haft styrelsemöte i Kvarkenrådet som är ett gemensamt samarbete sedan länge mellan Sverige och Finland och där det tydligaste resultatet av detta är den nya färjan som just nu byggs och om ett år kommer att sjösättas för jungfrufärden och därefter ersätta den nuvarande färjan som trafikerar rutten Umeå-Vasa. Det är en gemensam och gigantisk satsning som vi har jobbat länge och målmedvetet för.

Infrastruktur är det som ger förutsättningar för annan utveckling i regionerna både i Sverige och Finland, likväl som i hela norra Europa. Ja, givetvis överallt annars också, men just i det här fallet har vi förstås fokus på samarbetet Umeå/Västerbotten och Vasa/Österbotten. Vi ser också fram emot att ytterligare fördjupa detta genom att under nästa år kunna bilda det första EGTS (Europeisk Gruppering Territoriellt Samarbete) som är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan.

Med andra ord så tar vi vårt samarbete mellan länderna ett steg vidare och fördjupar det ytterligare. Mycket bra! Personligen tycker jag utöver att sakfrågorna är viktiga, att det är så lättsamt att samarbeta med våra vänner från Finland. Trevliga sammanhang och raka rör. Sånt uppskattas! Som en extra bonus för en språknörd som jag är förstås att få lyssna på den vackraste dialekten av svenskan, nämligen finlandssvenskan.

När jag var klar med sammanträdet så var det skönt att ta en promenad och sen passa på att fylla på bokförrådet litegrann inför den stundande julen.

Dessa ser jag fram emot att läsa den kommande tiden. Den enda författare av dessa som är helt ny för mig är Magnus Montelius, så det blir roligt att läsa. De andra, som till exempel Oxen (som är efternamnet på huvudpersonen i boken och inte djuret oxe) är den fjärde i serien och de föregående tre kan jag rekommendera. De första tre har jag lyssnat på som ljudbok och Stefan Sauk är en god uppläsare av dessa. Boken av Magnus Jonsson är den tredje i en serie där jag snart är klar med den första. Bra läsning!

Jag fick äntligen tummen ur för att byta glas i ett par av mina glasögon, det var bara att resignera och inse att det behövdes läsglasögon istället för progressiva. I alla fall om man som jag tycker om att ligga och läsa innan man somnar. Vilken skillnad det blev! Nu kanske jag också kommer att orka läsa lite längre än tidigare 🙂 .

I morgon har jag inga sammanträden kvar, utan jag tänkte försöka ägna en stund åt att göra klart sånt som annars är lätt att missa efter helgerna, som anmälningar och save-the-date-grejer. Jag tycker också att det är skönt att få undan sånt som annars måste kommas ihåg efter julledigheten. Det blir liksom lite mer avkoppling för min del på det sättet. Sen är det nån julklapp kvar som ska slås in, men det mesta börjar vara klart.

Snart väntar ytterligare en trevlig syssla, nämligen min stickning. Men först ska lite annat hemmafix klaras av, och en kopp kaffe förstås.

Trevlig torsdag!

Med lite vilja och god planering

Idag vaknade jag med en bra känsla i kroppen och efter att ha jobbat undan litegrann på min kvarvarande att-göra-lista så bytte jag om och gick ner till gymmet på Iksu plus. Vilan som jag haft under helgen har gett resultat för idag fick jag till ett riktigt bra pass, ett sånt som ger både pepp och mer träningslust.

Det blev ett pers på halvmilen och sen så satsade jag på intervaller med hög fart och tro det eller ej, det var så roligt! Just det är ju något som jag aldrig trott att jag skulle säga. Nånsin 🙂 . Men kompletterat med corestyrka och sen en djupstretch, så var det med ett leende som jag gick hem sen. Helt fantastiskt roligt faktiskt!

Det är precis därför som träningen i sig själv blir en belöning när man uppnår detta. Så nu är jag riktigt pepp på att lägga upp en träningsplanering efter jul för att kunna klara av halvmaran i maj. Det blir förstås en rejäl utmaning men jag visualiserar att jag korsar mållinjen i Göteborg 🙂 . En annan utmaning kommer att bli att få plats med planering av träningen i almanackan, men det ska nog också gå hoppas jag.

Alla har ju lika många timmar på dygnet och en timme är ju fyra procent av det, så med lite god vilja och planering så ska det nog funka. It´s not about having time, it´s about making time. Prioriteringar förstås, vilket kan vara tufft att göra men ofta helt nödvändigt. I många olika sammanhang.

Det har faktiskt varit skönt med en lite lugnare dag, återhämtningen behövs verkligen. Jag har snart kommit helt i kapp med sånt som har fått ligga på väntelistan jobbmässigt och sen ser jag fram emot julen med nära och kära. Förutom ett sammanträde om infrastruktur som väntar denna vecka, så tänkte jag hinna med ett besök hos frissan och så slå in de sista julklapparna förstås.

Trevlig tisdag!

Omvald till EU och det hjärtat är fullt av

Idag värmer det gott att ha fått förnyat förtroende genom att bli omvald till EU:s Regionkommitté för den kommande mandatperioden som inleds i februari 2020 och räcker till 2025. Inom förtroendebranschen som politiken är, så är det verkligen inte självklart att just få förnyat förtroende, och därför så känns det så roligt.

Det är Europeiska Unionens Råd, eller det man också brukar kalla EU:s ministerråd, som utser ledamöterna till Regionkommittén efter nomineringar från den svenska regeringen. Så det är en ganska lång process innan det blir klart. Men det är det nu!

Som ni vet sedan tidigare inlägg så har jag förmånen att få jobba med mina moderata vänner och kollegor även på europeisk nivå och att SKR:s ordförande Anders Knape också är delegationsledare för den svenska delegationen gör arbetet både roligare och fyllt av gedigen kunskap och kompetens.

Besluten på EU-nivå har ofta en tydlig påverkan på det lokala och regionala beslutsfattandet, i snitt så brukar man kunna se att ungefär hälften av ärendena på dagordningen i fullmäktige för kommun eller region kopplar till den europeiska nivån. Så därför är det viktigt att försöka påverka i så stor omfattning som möjligt även där. Det är också ett uppdrag som passar som hand i handske med mina förtroendeuppdrag på den regionala nivån, så jag ska fortsätta göra mitt bästa för att knyta ihop dem.

Från moderaternas sida så arbetar vi aktivt med att de pengar som finns i systemet ska användas så effektivt som möjligt och vi motarbetar förslag om ytterligare byråkrati och administrativa bördor. Det finns ju också krafter som tror att EU skulle bli bättre med egen beskattningsrätt som kan beslutas över huvudet på enskilda medlemsländer och dessa krafter jobbar vi emot.

Efter julhelgerna så kommer fördelningen av utskott i Regionkommittén att bestämmas, så jag lär nog återkomma till detta. Jag har under mandatperioden haft mitt huvudsakliga uppdrag i CIVEX-utskottet som är ett av de sex utskotten. Där ansvarar vi bland annat för frågor som är kopplade till styresformer, medborgarskap, institutionella frågor och yttre förbindelser.

Det har ju varit en rätt restung period under hösten och det var mycket välbehövligt med en vilsam helg. Eller nåja, det blev ju lite julklappsfix förstås, det lackar ju rätt snabbt mot jul nu. Men mina tankar på att träna lade jag på hyllan och prioriterade faktiskt vila och att sova. Promenader fick det bli istället och jag tror att det är viktigt att lyssna på kropp och knopp, så när inte ens vädret inbjöd till löpsvängar ute så gjorde jag klart fram- och bakstycket på tröjan till dottern istället. Nu är det bara ärmarna kvar och jag ser fram emot att så småningom få montera den och se hur slutresultatet blir.

Idag är det årets sista fullmäktige i Umeå och förutom idag så återstår det endast ett sammanträde under veckan. Utöver detta så har jag en del att färdigställa som ligger på min väntelista, men jag ska också försöka få till ett lite lugnare tempo så här innan julhelgerna väntar. Så förhoppningsvis så får jag även tid för både lite träning och ett besök hos frissan också, sånt som också behövs med jämna mellanrum 🙂 .

För även om mitt uppdrag är samhällsfrågor och politik många timmar varje vecka så är det också viktigt att hinna med det mer personliga och privata livet på hemmaplan. Balansen ni vet. Att det har varit mycket uppdrag under hösten märks lite här på bloggen också ser jag, men ni vet att det hjärtat är fullt av… Nåja, det är samma sak där, under perioder med annat fokus så har jag helt enkelt andra saker längst fram och så är ju livet tänker jag. Så det lär nog komma kanske något mer lättsamma inlägg också emellanåt 🙂 .

Trevlig måndag!