Åsa Ågren Wikström

Politik

Så länge jag kan minnas har jag haft ett intresse för samhällsfrågor och jag har följt med i vad som händer i omvärlden, min nyfikenhet och vetgirighet visar sig ofta. Jag engagerade mig politiskt 2002 och har sen dess varit aktiv såväl lokalt, regionalt som nationellt. Under 2011-2013 gjorde jag ett uppehåll med politiken pga mitt dåvarande jobb som kommunchef där det varken är lämpligt eller finns tid för eget engagemang på sidan om jobbet.

 

Nuvarande uppdrag

 • Ledamot Regionkommittén EU, utskott CIVEX samt ersättare i COTER
 • Vice ordf. Umeå Parkering AB
 • Ersättare kommunfullmäktige Umeå
 • Ordförande Moderaterna Umeå centrala

Tidigare övriga uppdrag och åtaganden

 • Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet och försvarsutskottet 2010-2011
 • Vice ordf. Moderatkvinnorna Sverige 2009 – 2011
 • Styrelseledamot Moderatkvinnorna Sverige 2005 – 2011
 • Vice ordf. Moderaterna i Norrbotten
 • Ledamot beredning Socialpolitik och Individomsorg, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Ledamot Insynsrådet Länsstyrelsen Norrbotten
 • Bodens kommun:
  – ledamot kommunfullmäktige
  – vice ordförande socialnämnden
  – vice ordförande socialutskottet
  – ledamot kommunstyrelsen
  – ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
  – ersättare tekniska utskottet
 • Styrelseledamot Moderaterna i Boden
 • Styrelseledamot Försäkringskassan Norrbotten
 • Styrelseledamot Boden Turism
 • Styrelseledamot Boden Basket