Politik

Så länge jag kan minnas har jag haft ett intresse för samhällsfrågor och jag har följt med i vad som händer i omvärlden, min nyfikenhet och vetgirighet visar sig ofta. Jag engagerade mig politiskt 2002 och har sen dess varit aktiv såväl lokalt, regionalt som nationellt. Under 2011-2013 gjorde jag ett uppehåll med politiken pga mitt dåvarande jobb som kommunchef där det varken var lämpligt eller fanns tid för eget engagemang på sidan om jobbet.

Genom åren har mitt intresse och engagemang i samhällsutvecklingen bara blivit starkare och tack vare mitt nuvarande uppdrag på EU-nivå så är det en förmån att kunna knyta ihop frågorna från det lokala, regionala, nationella och internationella perspektivet. Dessutom är det ju så roligt! 🙂

Nuvarande uppdrag

 • Vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden Region Västerbotten
 • Ledamot regionfullmäktige Region Västerbotten
 • Ledamot Regionkommittén EU, utskott ENVE
 • Vice ordförande Umeå Parkering AB
 • Vice gruppledare Moderaterna Region Västerbotten
 • Ledamot Regionstyrelsen Region Västerbotten
 • Ledamot Regionstyrelsens Arbetsutskott Region Västerbotten
 • Vice ordförande Kvarkenrådet EGTS
 • Vice ordförande Scandria Alliance
 • Ledamot EU-beredningen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Vice ordförande Europaforum norra Sverige (EFNS)
 • Rapportör Europaforum norra Sverige (EFNS)
 • Ersättare kommunfullmäktige Umeå
 • Ordförande Umeå centrala Moderatförening
 • Ledamot kretsstyrelsen Moderaterna Umeå
 • Ansvarig Moderatkvinnorna Umeå

Tidigare övriga uppdrag och åtaganden

 • Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet och försvarsutskottet 2010-2011
 • Vice ordf. Moderatkvinnorna Sverige 2009 – 2011
 • Styrelseledamot Moderatkvinnorna Sverige 2005 – 2011, 2019 – 2023
 • Vice ordf. Moderaterna i Norrbotten
 • Ledamot Regionkommittén EU, utskott CIVEX samt ersättare i COTER 2015-2020
 • Adjungerad ledamot Internationella beredningen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Styrelseledamot Kvarkenrådet
 • Ledamot Hälso- & sjukvårdsnämnden Region Västerbotten 2019-2023
 • Ledamot Regionförbundsfullmäktige Region Västerbotten
 • Ledamot beredning Socialpolitik och Individomsorg, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Ledamot Insynsrådet Länsstyrelsen Norrbotten
 • Bodens kommun:
  – ledamot kommunfullmäktige
  – vice ordförande socialnämnden
  – vice ordförande socialutskottet
  – ledamot kommunstyrelsen
  – ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
  – ersättare tekniska utskottet
 • Styrelseledamot Moderaterna i Boden
 • Styrelseledamot Försäkringskassan Norrbotten
 • Styrelseledamot Boden Turism
 • Styrelseledamot Boden Basket
 • Styrelseledamot och kassör Bodens Köpmannaförening