Satsa och hushålla

Snöblandat regn denna lördag, vilket faktiskt inte gör så mycket tycker jag. Även om jag förstås vill ha värme och sol efter en rekordkall april. Hörde på nyheterna att det händer en gång vart femtionde år att april är kallare än mars, så då får man väl bara säga check, lång tid tills nästa gång :).

Att jag inte tycker att det gör så mycket med dagens väder beror mest på att jag har en hel del skrivjobb att hinna med efter två dagar med budgetberedning i Vännäs. Det har varit en intensiv vecka och mycket som ska hinnas med innan budgetberedningens sista sammanträde på onsdag. Efter det ska jag skriva ihop förslaget till hela budgetdokumentet som sen ska gå den sedvanliga politiska vägen, som avslutas med budgetfullmäktige i juni.

Jag har tidigare tagit upp att det kommer att bli ett svettigt jobb att få ihop en bra budget som både innehåller satsningar och samtidigt en hushållning med resurserna. Senaste skatteunderlagsprognosen från SKL gav positiva indikationer för hela kommunsektorn, med ett totalt resultat på 20 miljarder för 2012. Det är bra för Vännäs. Men det fordrar ändå ett hårt arbete för att vi ska få ihop budgeten för i år och kommande år. Gasa och bromsa.