Åsa Ågren Wikström

Lika för alla

Lika för alla

  Idag avslutas Sverigemötet i Göteborg där cirka 2400 aktiva moderater träffats i två dagar. För egen del har jag denna gång inte varit på plats, men vet av ganska många års erfarenhet att dessa träffar alltid är bra. Dels…