Terrordådet nådde även Umeå

Morgonen började tidigt med att ännu en gång förbereda inför fullmäktige som hela denna dag ägnas åt här i Umeå. Sammanträdet inleddes med en stunds stillhet för att tänka på det förödande terrordådet i Bryssel som krävde många oskyldigas liv, inklusive en Umeåbos. Därefter tog presidiet upp den ökade mängden interpellationer och enkla frågor som dramatiskt har ökat sen Fi kom in i fullmäktige och som får som följd att fullmäktige hittills inte har hunnit med samtliga liggande ärenden på varje sammanträde. Sedan länge tillbaka har fullmäktige fattat beslut om att sluta senast kl 18 för att möjliggöra för fler att vara aktiva i politiken, som till exempel småbarnsföräldrar. Beslutet som fullmäktige tog var sett ur ett jämställdhetsperspektiv och något som KF har varit överens om länge. Men nu finns det alltså risk för att sammanträdena förlängs väsentligt. Det handlar inte om att minska eller “strypa” nån demokrati, men det finns ju betydande förbättringspotential vad gäller talartiden för vissa ledamöter. Det skulle ju även vara klädsamt att komma till saken och göra sin poäng istället för att prata runt ärendena. Det skulle nog demokratin snarare vinna på.

Fullmäktige

Nu har sammanträdet inletts med ärendet om årsredovisning 2015 och sen återstår resten av beslutsärendena. Till skillnad mot tidigare sammanträden så inleddes dagen med just beslutsärenden, i vanliga fall brukar förmiddagen ägnas åt interpellationer och enkla frågor. Men givet att en interpellation kan ta upp till en timme och dagens föredragningslista innehåller 13 interpellationer… Ja, som sagt, att kunna använda tiden på ett bra sätt och säga det man vill och inte en massa annat vore ju en bra grej. För alla. Samhällsengagemang bör man uppmuntra, inte försvåra.

Trevlig tisdag!