Även SVT uppmärksammade det

Första maj och idag är det soligt men lite blåsigt ute. Enligt min egen tradition så har jag deklarerat och jobbat undan lite, för att tänka på arbetets dag 😉 . Haha, nej men skämt åsido så har jag en del som har fått travats under de senaste veckorna, men nu är det bortjobbat så det känns skönt.

Inför förra veckans uppdrag så var det en hel del förberedelser för min del, jag fick grundligt sätta mig in i massor kring det klimat- och miljöarbete som görs och har gjorts de senaste åren i Umeå. Och sen göra det på engelska 😉 . Som alltid när man ska presentera något, särskilt vad andra jobbat med, så är jag extra noga med att göra så bra jag kan för att representera dem. Därför kändes det så bra att min presentation som ambassadör för Borgmästaravtalet för Umeås räkning togs emot på ett bra sätt i Bryssel förra tisdagen.

 

Det var trevligt att North Sweden uppmärksammade det och skrev om det. Och igår blev jag positivt överraskad av att även SVT gjorde samma sak. Framför allt så är det bra att Umeå och det fina arbete som utförs inom många områden uppmärksammas på många håll, på europeisk nivå är vi inom miljöområdet ett föredöme för många och det är kul att kunna dela med sig av våra erfarenheter och kunskap.

Så det är roligt att kunna bidra med Umeås erfarenheter både på nationella och internationella arenor, där är många väldigt intresserade av vad vi gör och av att kunna samarbeta på många olika nivåer. För mig är det en förmån att få representera Umeå och det arbete som utförs här och det ger mersmak.

Nu är resten av denna lediga måndag kvar och jag ser fram emot att få lite tid för återhämtning och uppladdning inför kommande veckor i maj.

Trevlig måndag!

 

Oväntad omnämning

Tisdagen har bara flugit förbi, jag tycker det är en skön känsla att kunna djupdyka i jobbet och få tid och möjlighet att fokusera på olika intressanta saker att analysera. Framför allt när man kan kombinera sådana uppgifter med möten med bra personer.

Idag har jag haft möte med Gunilla Berglund som idag bland annat är vice ordförande för Umeå Energi. Tidigare var hon kommunalråd (i opposition) här i Umeå och har genom åren haft en mängd tunga uppdrag, både nationellt och lokalt.

Gunilla och Åsa

Hon visade mig en tidning som jag inte tidigare har sett, ERA som är en branschtidning för energimarknaden. På förstasidan av tidningen står det att det är Sveriges och Nordens största elmarknadstidning och det fanns en hel del intressant att läsa i den. Glatt överraskad av att se att de uppmärksammat min utnämning till ambassadör för Covenant of Mayors i Regionkommittén i EU, det som kallas Borgmästaravtalet på svenska och handlar om Umeås arbete med klimat- och energifrågor. Kul!

Artikel energi och klimat

Jag avrundade dagen med ett tufft pass yoga där jag fick svettas rejält och dessutom hitta helt nya muskler som man annars inte känner av. Återstår att se om det kommer att kännas i morgon. Just nu är det mycket sannolikt 🙂 . Så det blir en lugn kväll hemma med Anders och antingen blir det att kolla Idol eller något annat, kanske något på Netflix eller Viaplay. Behagligt att inte ha planerat allt. Men först är det dags att äta något.

Iksu sport yoga

Trevlig tisdag!

 

 

Nytt uppdrag på EU-nivå

Igår utsågs ambassadörer för Covenant of Mayors i Regionkommittén i EU kopplat till klimat- och energifrågorna. Jag är stolt över uppdraget att vara en av dessa ambassadörer för Covenant of Mayors, eller Borgmästaravtalet som det heter på svenska. För mig som har politiska uppdrag i Regionkommittén är detta ett sätt att runt om i Europa kunna berätta om vad vi gör i Umeå samt ta del av andras goda exempel.

Åsa Ågren Wikström

Att tillsammans kraftsamla mot ett gemensamt mål ger styrka och leder till förändring. Umeå skrev under Borgmästaravtalet 2011 och ställde sig då bakom de europeiska målsättningarna om 20 % utsläppsminskning till 2020. Sedan 1990 har vi minskat våra utsläpp per capita med ca 25 %.

I Umeå jobbar vi integrerat med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi menar att det är det enda sättet att anta klimatutmaningen och att nå målen. Ett exempel är att integrera jämställdhetsperspektivet i våra stora infrastruktursatsningar (t.ex. elbussar) för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande för både kvinnor och män.

För Umeås del ser vi många fördelar med att vara med i Borgmästaravtalet. Det har bidragit till att vi 2016 är Sveriges klimatstad och det har också hjälpt oss i vår ambition att kunna bli Europas miljöhuvudstad.

Borgmästaravtalet lanserades 2008, och inom ramen för detta åtar sig städer och regioner frivilligt att uppfylla och överträffa EU:s klimat- och energimål som för närvarande har som mål att växthusgasutsläppen ska minskas med 20 % i förhållande till 1990 års nivåer, att 20 % av EU:s energi ska komma från förnybara energikällor och att energieffektiviteten ska öka med 20 % fram till 2020. Hittills har över 6 700 myndigheter – som företräder över 200 miljoner medborgare – undertecknat avtalet. Dagens ambassadörer kommer att kunna konstatera att ledamöterna i ReK – EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter – verkar för att uppmuntra fler regioner och städer att ansluta sig till borgmästaravtalet.

I ett anförande i Bryssel framhöll Europeiska regionkommitténs ordförande Markku Markkula att “förra årets klimatförhandlingar i Paris uttryckligen visade att alla myndighetsnivåer måste arbeta sida vid sida och vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Jag är mycket glad att kunna konstatera att över 30 ReK-ledamöter från 21 länder redan har åtagit sig att bli ambassadörer för borgmästaravtalet och att sprida kunskaper som en del av dessa insatser. Vi uppmanar nu varje stad och region att axla sitt ansvar och ansluta sig till avtalet”.

Kommissionsledamot Miguel Arias Cañete påpekade att han ville “lyfta fram Europeiska regionkommitténs engagemang och dess stöd till Europas energiomställning. De lokala och regionala myndigheterna är de främsta aktörerna när det gäller att hitta klimat- och energilösningar på fältet som leder till en renare och koldioxidsnål union. Borgmästaravtalet visar på den enorma förmåga vi har att samarbeta och uppfylla våra klimat- och energimål, särskilt vårt åtagande från Paris. Men detta är bara början på vår resa. Vi behöver få med oss alla regioner och städer. Vi måste stödja varandra och fördubbla våra ansträngningar för att förverkliga en övergång till ren energi.”

Den nya gruppen av ambassadörer för borgmästaravtalet består av regionalt och lokalt folkvalda politiker från regioner och städer som redan har undertecknat borgmästaravtalet. De blir klimatsändebud och kommer att tala vid internationella evenemang och uppmuntra städer och regioner att ansluta sig till borgmästaravtalet. De som undertecknat avtalet stöds av EU, genom att man underlättar för tekniskt och finansiellt stöd till utformningen och genomförandet av åtgärder för att främja hållbar energi och bekämpa klimatförändringarna.

 

Här ser du pressmeddelandet som skickats från EPP i Regionkommittén:

13 EPP/CoR members become Ambassadors of the Covenant of Mayors to strengthen the fight against climate change

Climate change is one of the greatest threats of our time: our planet is warming with human activity contributing to this. This situation requires that we all change our behaviour in order to curtail rising temperatures. Local and regional governments are critically important partners in achieving this with responsibility for more than 70% of climate change reduction measures: from better air quality, energy, transport systems to green growth.

13 of our EPP Group members became CoR Covenant of Mayors Ambassadors today, committing themselves to promote local and regional action against climate change: Åsa ÅGREN WIKSTRÖM (SE), Malina Edreva AUDOIN (BG), Jesús GAMALLO ALLER (ES), Sirpa HERTELL (FI), Mihkel JUHKAMI (EE), Dimitrios KALOGEROPOULOS (EL), Andrius KUPČINSKAS (LT), Michel LEBRUN (BE), Dimitris MARAVELIAS (EL), Markku MARKKULA (FI), Pedro Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ (ES) and István ZACHARIAŠ (SK). They will demonstrate how ambitious and committed regions and cities are in contributing to Europe’s energy transition and the fight against global warming.

At the event launching the initiative today, EU Climate and Energy Commissioner Miguel ARIAS CANETE underlined that “local and regional authorities are crucial in delivering climate and energy solutions on the ground”. He proposed the upcoming COP 22 conference to be a good place to showcase their success stories as well as results of the Covenant of Mayors Ambassadors Initiative.

In response, CoR President, Markku MARKKULA has called on the European Commission to strengthen the Covenant of Mayors’ strategic role in climate and energy policies as a means of spreading the model of multilevel governance. While praising the number of Covenant of Mayors signatories, he called others to join forces and extend the list “we now call on every town and region to take up the mantle and join the Covenant”.

Taking part in the forum debates Michel LEBERUN, CoR rapporteur on a New Deal for Energy Consumers, who chaired the discussions between the ambassadors and Commissioner, presented advancements of his own municipality of Viroinval in energy saving. In addition, the Mayor of Santander, Iñigo DE LA SERNA HERNÁIZ noted the positive role of the recently adopted Urban Agenda of the EU should bring in applying multilevel governance model to tackling climate change. Finally, Pascal MANGIN, CoR rapporteur on Energy Union called for a comprehensive energy policy that takes into account the challenges faced at the local and regional level, and how solutions can be found together with national and European levels: “it is important to link the energy policy with the climate policy to meet the challenges of the future” he underlined.

The Covenant of Mayors was launched in 2008 and voluntarily commits cities and regions to meet and exceed EU climate and energy targets currently set at cutting 20% greenhouse gas emissions from 1990 levels, reaching 20% of EU energy from renewables and 20% improvement in energy efficiency by 2020. To date more than 6,700 authorities – representing more than 200 million people – have signed up.

Jag är både glad och ödmjuk inför uppdraget och är tacksam över att vi har så bred och djup kompetens inom dessa områden i Umeå.

Trevlig onsdag!