Åsa Ågren Wikström

digital

Försprång

Idag har jobbfokus legat på inläsning och planering, det är bra att emellanåt kunna få sammanhängande tid för det. Att kunna fördjupa sig i frågor och kunskap är något som inte alltid kan prioriteras när mer akuta frågor tränger på.…