Digitalisering som hjälp för integration

Är just hemkommen för lite lunch efter ett bra möte om stora framtidsfrågor som migration och integration. Det som påverkar och kommer att påverka vårt samhälle nu och för lång tid framöver, framför allt hur vi hanterar det kommer nog att vara vår tids ödesfråga.

Det var och är bra att få olika perspektiv på dessa frågor, trots allt är det ju personer som kommer hit det handlar om. Att vara generös som Sverige är, är ju inte synonymt med att inte ställa krav på medborgarna, precis som de krav som ställs på oss som är födda här. Ingen skillnad bör det vara.

Jag tror att majoriteten av alla vill och är vana att göra rätt för sig och sen finns det förstås alltid en liten klick som avviker. Men i det stora hela. Jag brukar gå till mig själv och tänka om det var jag som var tvungen eller för den delen faktiskt ville och aktivt jobbade för att fly eller flytta till ett helt annat land, så skulle jag för det första vilja kunna göra mig förstådd. Så klart.

Jag lyfte en fråga som jag har funderat på ett tag, kopplat till digitaliseringen. Tänk om de som kom till Sverige som första grej fick ett par hörlurar och en app att ladda ner ( ja, eller en teknisk pryl av lämplig karaktär för de som inte har mobil med sig ) och där kunde lära sig svenska på en gång. Inte behöva vänta på en plats på SFI.

Mobilapp

Det vore ju så smidigt att använda teknik och digitaliseringen för de som kommer till oss, denna bild får bara symbolisera själva tekniken. Det går ju att lösa på så många olika sätt tänker jag. 

Ett sånt språkverktyg skulle göra att även de som inte kan läsa skulle kunna börja lära sig svenska direkt. Bara en tanke. Ju snabbare det går att få ett obligatoriskt uppdrag som att lära sig språket, desto snabbare går det att få bättre förutsättningar för integrationen.

Oj så många tankar ett bra möte kan väcka och ge. Men nu är det dags att käka, maten är uppvärmd och klar.

Trevlig tisdag!