Ny VD för Upab

Jag har varit med om att slutföra rekryteringen av ny VD till det kommunala parkeringsbolaget UPAB där jag är vice ordförande och igår fattade en enig styrelse beslut om att anställa efter den nuvarande som kommer att gå i pension. Det har varit många kvalificerade sökande och en tuff gallringsprocess, det känns ju väldigt stimulerande och roligt att det är ett sånt intressant uppdrag. För det är det, med uppdrag att se parkeringsfrågan som en nyckel till ett levande centrum och stadskärna med tydlig miljöprofil så är det en viktig position för Umeås fortsatta utveckling.

Därför är det lite trist att inte kunna erbjuda fler av slutkandidaterna denna position men jag hoppas att flera av dem kommer att finnas på liknande platser framöver. Det behöver Umeå. Men icke desto mindre är det jätteroligt att kunna säga varmt välkommen till Elin Pietroni som ny VD för UPAB!

Bild från Umea.se

Elin är en mycket kompetent person med goda ledaregenskaper som har visat prov på detta under många gånger i Umeå kommun, där hon idag jobbar som planeringschef. Dessutom är det väldigt roligt att Elin genom detta kommer att finnas kvar i Umeå kommunkoncern. Så för stadens fortsatta utveckling var detta en mycket lyckad rekrytering.

Välkommen Elin!

Trevlig onsdag!