Tryggare Umeå med mer kameraövervakning

Tryggare Umeå med mer kameraövervakning 
Brottsligheten och otryggheten har ökat över tid i Umeå. 41 procent av tjejerna i åldern 13-18 år i Umeå, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna, enligt en lokal undersökning. Nyligen har vi kunnat läsa om brutala gängattacker i centrum. Denna utveckling måste hejdas.

En del i att öka tryggheten är ökad kameraövervakning. Polisen har meddelat att de kommer att sätta upp kameraövervakning på tre platser i kommunen under 2020. Syftet med kamerabevakningen är att öka möjligheten att utreda brott.

Vi moderater välkomnar detta besked från polisen. Runt om i landet sätter även kommunerna upp kameraövervakning, för att komplettera det polisära trygghetsarbetet. Det borde även Umeå kommun göra.

Det finns ett starkt och växande stöd bland allmänheten för ökad kameraövervakning. Nio av tio svenskar är positiva till övervakningskameror på allmän plats, visar en undersökning från 2018.

Vi måste återfå en trygg stad. Kameraövervakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement. Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.

Åsa Ågren Wikström

Ordförande

Umeå Centrala Moderatförening

 

Joline Göttfert

Viceordförande

Umeå Centrala Moderatförening