Stå upp för flyget!


Som ni vet så har jag länge drivit den mycket viktiga frågan om att värna flyget i allmänhet, och för norra Sveriges tillgänglighet i synnerhet. Det är svårt att med ord uttrycka hur viktigt flyget är för vår del av landet, för att vi ska kunna på ett rimligt sätt åka kollektivt till och från norra Sverige.

Tillgänglighet och smidiga kommunikationer är helt avgörande om vi ska fortsätta vara en attraktiv och relevant region i Västerbotten och Norrland. Det är viktigt för näringslivet, för universiteten och för alla andra delar av samhället. Därför är det bra att vi i denna fråga är överens med socialdemokraterna om att driva denna fråga i länet.

Idag skriver jag tillsammans med det socialdemokratiska regionrådet Rickard Carstedt om vikten av flyget för oss i Västerbotten. Och som ni kloka personer förstår så är det också viktigt med goda järnvägsförbindelser, men till skillnad från Mp och V så inser vi vikten av att stå upp för flyget.

Det är teknikutveckling och annat bränsle med kraftigt reducerade utsläpp som är vägen framåt, inte att förbjuda flyget i norra Europa. För fakta är att vi lever och verkar i norra Sverige i norra Europa i glest befolkade områden och om vi inte vill att det ska vara ett exotiskt naturmuseum utan en region som utvecklas och växer så måste samtliga kommunikationer bejakas.

Så jag kommer att fortsätta jobba hårt för att flyget till och från norra Sverige ska fortsätta utvecklas och gärna öka. Det kan ni lita på.

Här nedan kan ni läsa debattartikeln.

Vi står upp för flyget

Välfärd är det övergripande målet med allt vad Region Västerbotten företar sig. Det är vårt gemensamma mål, det alla strävar mot och som alla insatser syftar till. Att människor kan mötas, samarbeta, göra affärer och byta erfarenheter är en grundförutsättning för att välfärden ska kunna utvecklas och må bra. Utan rörlighet och tillgänglighet förlorar vi snabbt kampen för bättre vård och omsorg, skolor och utbildningar, demokrati, trygghet och tillväxt. Därför behövs flyget.

Flygskam är ett hot mot regional tillväxt i Västerbotten. Frågan om flygets framtid kan inte domineras av de två alternativen flyga eller inte flyga. Det mest rimliga och mest rättvisa är att istället fokusera på hur vi ska uppnå ett fossilfritt flyg, inte ett flygförbud. Precis som inom alla andra områden ska vi använda ny teknik för att minskar vår miljöpåverkan. Vi tror att Sverige kan hitta lösningar för att skapa världens grönaste och smartaste transporter.

I norra Sverige sitter vi på delar av lösningen. Vår gröna energi skapar unika förutsättningar för gröna investeringar, grön innovation och grön tillväxt – på en av världens mest hållbara platser. Till exempel är våra glesbygdsflygplatser som gjorda för testverksamhet av elflyg och biobränsle – som dessutom kan tillverkas nära flygplatserna i det skogrika inlandet. Det är genom innovationsrikedom som vi löser utmaningarna som flygresandet medför, inte genom att föra skam över de som vill och måste flyga.

Ett minskat flygande slår hårt mot utvecklingstakten, mot Sveriges konkurrenskraft och företags förutsättningar att exportera och expandera. Det här är ingen åsikt, utan fakta. Det skulle slå hårt mot vår välfärd och det skulle ytterligare öka polariseringen här, i Sverige och i världen.

Det skulle också vara obefogat och bli en dyrköpt symbolhandling, då flyget står för 2–3% av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Att utesluta flyg som transportmedel är även att straffa alla de som lever eller driver verksamhet i norra Sverige. Här finns knappt några realistiska alternativa transportsätt. Detta måste bli sagt så att centrala beslutsfattare med helt andra levnadsförutsättningar än de som bor i norra Sverige förstår konsekvenserna av sitt handlande. Norra Sveriges tillväxt är avgörande för hela Sverige.

Vad innebär till exempel inte gruv- och skogsnäringen för riket? Vad kommer etableringen av Northvolt att innebära? Vi tror att många behöver tänka om innan de tar fler beslut som klipper av landsändar, men också att rätt prioriteringar görs för att gynna ett klimatsmart Sverige. Norrbotniabanan är ett sådant exempel. Om Sverige ska göra klimatsmarta investeringar bör bygget av hela Norrbotniabanan prioriteras av regeringen snarast.

I veckan invigs Västerbotten på Grand Hôtel, en tre veckors lång närvaro av Västerbotten i Stockholm. Det är för 30:e året i rad som Västerbotten gör detta och vi är otroligt stolta över det arbete som kommuner, företag och organisationer från länet lägger ner för att påverka beslutsfattare och andra med säte i huvudstaden. Temat för veckorna på Grand Hôtel är ”det hållbara ledarskapet”. Att stå upp för att norra Sverige behöver flyget är att visa ledarskap. Det är också ett sätt att ta ansvar för debatten om flyget, som är allt annat än nyanserad. Vi menar att det är dags att lyfta blicken mot himlen och inte känna skam, utan framtidstro och inspiration.

Tillsammans hittar vi en väg – även i luften.

 

Rickard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten

Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten