Integration är vägen till egenmakt

Så här i Coronatider så är det både förståeligt och självklart att allt präglas av det, konstigt vore det väl annars. Men med det sagt, så är det också viktigt att inte tappa bort andra viktiga frågor som också är relevanta både här och nu som på längre sikt. Jag tror att många med mig ser fram emot att vi snart (förhoppningsvis) är igenom den mest akuta fasen av Covid-19, åtminstone gällande smittspridningen. Därefter återstår den djupt allvarliga frågan om ekonomin.

Idag skriver jag i Folkbladet tillsammans med såväl ordförande för Moderatkvinnorna i Västerbotten, Anna-Karin Nilsson, som med vice ordförande Victoria Boström, om en viktig fråga att ständigt jobba med, nämligen integrationen.

Utanförskap är ett allvarligt samhällsproblem som riskerar att förvärras genom det allvarliga läge som Sverige, Europa och delar av världen nu försatts i på grund av Coronaviruset, vilket som sagt påverkar ekonomin negativt. Läs gärna vår insändare här nedan.

 

Integration är vägen till egenmakt!

När utanförskapet hos dem med utländsk bakgrund biter sig fast i vårt land så drabbas kvinnorna hårdast. Mot detta måste det tas krafttag.

Endast varannan utomeuropeiskt född kvinna jobbar idag på svensk arbetsmarknad. Bland kvinnor med låg utbildningsnivå har inte ens en tredjedel jobb. Det är skrämmande siffror. Många kvinnor hindras också från att delta i det svenska samhället, på grund av normer och värderingar från forna hemländer. Sverige måste stå upp för dessa kvinnor och flickor så att fler får möjlighet att starta sitt nya liv här i Sverige – fritt från förtryck och med frihet att skapa ett självständigt liv.

Moderatkvinnorna föreslår bl.a.:

  • Inför bidragstak och aktivitetskrav för alla med bidrag, så att arbete alltid lönar sig
  • Reformera samhällsorienteringen för nyanlända med fler timmar och avslutande examination
  • Inför en kvalificering genom arbete för att få full föräldrapenning och krav på deltagande i svenskundervisning under föräldraledigheten
  • Bekämpa hedersförtrycket genom nya brottsrubriceringar och skärpta straff

Integrationen måste börja fungera i vårt samhälle – utanförskapet ska motverkas på alla nivåer. Moderaterna har den konkreta politiken för detta.

 

Åsa Ågren Wikström

Styrelseledamot Moderatkvinnorna Sverige

 

Anna-Karin Nilsson

Ordförande Moderatkvinnorna Västerbotten

 

Victoria Boström

Vice ordförande Moderatkvinnorna Västerbotten