Åsa Ågren Wikström

CIVEX

Bryssel och regionkommittén

Förbereder resa till Bryssel och utskottsmöte med CIVEX, som är utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser. Intressanta ärenden för avhandling och diskussion denna gång. Ett axplock från agendan är ärenden om Skydd av flyktingar i deras ursprungsområden,…