Åsa Ågren Wikström

strategi

Att kunna lyfta blicken

Igår genomfördes Umeå kommuns strategi- och omvärldsdag för kommunfullmäktige och tjänstemän. Det blev en bra dag med intressanta frågor och framför allt en möjlighet att kunna lyfta blicken i ett lite längre perspektiv än enbart ett treårsperspektiv. Det behövs givetvis…