Diskussion om regionfrågan

Gårdagskvällens gruppmöte och denna morgonens möte med moderaterna på SKL bjöd på många intressanta diskussioner och resonemang. Det som har ägnats en hel del tid och samtal kring har varit regionfrågan, hur den föreslagna kartan från indelningskommittén ser ut och framför allt de stora konsekvenser förslaget kommer att få. Förra gången Sveriges indelning gjordes var på 1600-talet så det är klart att frågan måste få diskuteras ingående. Enligt förslaget så ska de fyra nordligaste länen bli en region och enbart geografin är ju en stor utmaning om man menar allvar med att öka demokratin och närheten till medborgarna.

Umeå som tillväxtort är den geografiska mittpunkten och till Kiruna är det 60 mil för att illustrera ett exempel. Det talar för att digitaliseringen och nya kommunikationslösningar måste dels användas mer frekvent, dels utvecklas. Norra Sverige har legat långt framme i digitaliseringsfrågor och måste fortsätta ha spetskompetens i dessa frågor. Det blir mer och mer tydligt oavsett vilken fråga man än diskuterar.

Om ett tag så börjar beredningen med Tillväxt och Regional utveckling, där det idag är många intressanta ärenden på dagordningen. Förslag till förordning om elbusspremie, slutbetänkande om statens bredbandsinfrastruktur, ny nationell flygstrategi, hållbara villkor för asyl- och flyktingmottagande är några av ärendena som ska behandlas.

Ännu en solig dag i huvudstaden och senare ikväll bär det av hem till Umeå. Bara att hoppas att den lilla snö som tydligen kom igår har tinat bort. Även om det är samma sak varje år i april med att det kommer bakslag på våren så blir man så less när det kommer snö, låt vara i liten mängd. Nu vill vi ha värme och vår!

Trevlig torsdag!