Det här med sexvanor

Alltså. När jag först såg detta trodde jag att det var en tidningsanka eller en vandringssägen eller liknande i sociala medier. Men icke. Folkhälsominister Gabriel Wikström menar alltså fullt allvar med att svenska folkets sexvanor är en statlig angelägenhet. Nej. Det är det inte. Det är var och ens högst privata sak.

Igår torsdag fattade således regeringen beslut om att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en befolkningsstudie för att ta reda på hur svenskarna ser på sitt eget sexliv ”för att kunna gå till botten med problemen”. Jösses. Så då tillsätts alltså en studie av svenskars sexvanor för att folkhälsoministern ska ”få bättre kunskap om vilka insatser som behövs”. Första studien på 20 år. Inte ofta jag känner att jag nästan tappar orden. Men nu är det nära.

På DN debatt skriver Wikström ”Om det skulle vara så att de samhälleliga förutsättningarna för ett gott sexliv – exempelvis genom stress eller andra ohälsofaktorer – har försämrats så är det också ett politiskt problem.” Exakt vad har svenska staten med allas våra sexliv att göra? Ingenting förstås. Jag kan inte tänka mig något mer invaderande på det privata planet från staten än just detta.

Socialdemokratiska folkhälsoministern menar att syftet med studien bland annat är att ”ge oss kunskapen för att kunna diskutera sex i ett politiskt perspektiv på ett mer positivt och otvunget sätt”. Återigen. Nej. Låt oss få vara i fred gällande en av de mest privata sakerna för de flesta. Staten har inget med det att göra. Alls.

Trevlig fredag!