Språk och härskarteknikerna i fokus

Idag är det sista måndagen i denna månad vilket innebär en dag fylld av samhällsengagemang i form av kommunfullmäktige. Jag är tjänstledig från mitt civila jobb och representerar moderaterna här hela dagen.

Just nu debatteras en motion från Feministiskt initiativ (FI) om att de vill ändra vad tjänstemän i Umeå kommun ska få benämna sig som. FI menar att endast ordet “tjänsteperson” ska få användas. Till saken hör att det ordet redan används. Men FI menar alltså att kommunens yttersta beslutande organ, dvs kommunfullmäktige, ska bestämma vilka ord som ska vara tillåtna att användas. Ur ett jämställdhetsperspektiv.

Språket är viktigt och på vilket sätt man använder det kan vara en form av maktmedel, det kan nog den som blivit förminskad eller på annat sätt drabbats av nån annan av härskarteknikerna instämma i. Men att det ska vara fullmäktige som ska bestämma vilka ord som ska få användas vänder jag mig emot. Om man menar allvar med att jobba med jämställdhetsfrågor så kan man väl fokusera på lön, jobbmöjligheter eller andra frågor som faktiskt gör skillnad. Dessutom är båda orden tjänsteman och tjänsteperson korrekta att använda. Men snälla, låt vuxna kompetenta människor få hantera detta utan att fullmäktigeledamöter i Umeå ska bestämma det. Jag vet och är helt övertygad om att människor har sunt förnuft och själva kan få använda vilken korrekt benämning som de vill.

Ärendet avgjordes med votering och avslogs. Klokt.

Trevlig måndag!