Inga höjningar av P-avgift i centrum

Situationen för många av handlarna i centrala Umeå har varit tuff nu under en tid med ombyggnationer av centrala stan och då i synnerhet Rådhusesplanaden. Jag har själv varit handlare under många år och förstår mycket väl komplikationerna av det, samtidigt som det nog kommer att bli fint och bra i centrum när det väl är klart.

Vi moderater har tidigare lagt en motion i fullmäktige om att tillåta gratis parkering i p-husen under några timmar på lördagar för att underlätta för handeln, men det fick inte bifall.

Men. Det är tufft att som företagare i centrum se kunder välja externhandel på grund av att det är svårt att hitta parkering och att ta sig fram. Det händer massor i Umeå och vi växer så det knakar, jag tror att man som Umeåbo framöver får vänja sig vid att det i stort sett ständigt kommer att vara någonstans som det byggs eller görs om i stan. I grunden tror jag att i stort sett alla tycker att det är positivt.

Jag är vice ordförande i Upab, det kommunala parkeringsbolaget, och har där ett ansvar dels för bolagets verksamhet och resultat, dels för parkeringssituationen och centrumutveckling i Umeå.

Tidigare i år föreslog vi mot bakgrund av ett underskott för Upab föregående år, att göra en justering uppåt av parkeringsavgifterna. Det gäller gatumarksparkering i tre områden i stan, dels centralt och dels i två angränsande områden. Avgifterna har inte rörts sen 2013.

För att ta hänsyn till handlarna i centrala stan föreslår jag nu att det bör vara orörda avgifter i den centrala delen av staden fram till årsskiftet, för att ge handlarna åtminstone inte försämrade möjligheter att orka med förändringarna i stan. Ombyggnationen av Vasaplan ska vara klar i oktober i år och då bör situationen lätta för centrala stan.

Efter ett styrelsemöte med Upab är det synd att inte även resten av styrelsen instämde med mitt förslag, däremot blir det uppskjutet till 1 oktober.

Trevlig tisdag!