Olika förhållningssätt i Bryssel

Om en liten stund är det dags för dagens möten i Regionkommittén att dra igång. I sedvanlig ordning inleds dagen med gruppmöte, där jag tillhör EPP (European Peoples Party) som också är den största gruppen.

Idag är det sista sammanträdet med utskottet innan sommaruppehållet och här så har de inte börjat sin semesterperiod än, det är vi i Sverige som tidigare sådan än här i mitten- och södra Europa.

Icke desto mindre ser jag fram emot att få börja min semester imorgon!

Idag står det många ärenden på dagordningen, några av dem berör skydd för migrerande barn, EUs medborgarrapport, avstämning av Reflecting on Europe och övriga ärenden.

Förra veckan då jag talade i Murcia i Spanien så gjorde jag det under rubriken Reflecting on Europe, så det är ett brett anslag som tas för mer och bättre dialog med alla européer. Åtminstone så måste man ständigt försöka förbättra dialogen och samtalen om vår gemensamma framtid. Stora frågor.

Nu är det strax dags att börja, dock kan man se vissa kulturella skillnader med hur man ser på mötestiderna och kanske tid generellt. Vi från Sverige är oftast punktliga och i tron att mötet ska börja på utsatt tid, och är då på plats den tiden. Inte alltid riktigt samma förhållningssätt från kollegorna från södra Europa ?.

Men nu är det dags!

Trevlig torsdag!