4 av 10 tjejer i Umeå är otrygga när de går hem på kvällarna

Idag skriver jag i VK om ett ämne som är en viktig frihetsfråga, att alla – även tjejer – ska kunna känna sig trygga när de rör sig i staden. Alla har samma rätt till vår offentliga miljö och att några tar sig friheten att begränsa andras rörelsefrihet är helt enkelt oacceptabelt.

4 av 10 tjejer i Umeå är otrygga när de går hem på kvällarna

Jämställdhet är en frihetsfråga! Otryggheten ökar i vårt samhälle. För få sexualbrott utreds och klaras upp. Bland kvinnor i åldern 20 – 24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Detta enligt nationell statistik. 4 av 10 tjejer i Umeå i åldern 13 – 18 år, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna enligt en lokal enkät.

Vi moderater tar deras oro på allvar.

Förra veckan presenterades Unga 18-enkäten. Undersökningen genomförs vartannat år av Umeå kommun och riktar sig till ungdomar i åldern 13 – 18 år. En mycket stor andel tjejer i åldern 13 – 18 år uppger att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 41 procent är bl.a. rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de går hem. Utvecklingen går åt fel håll.

Alla i Umeå ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de går på dåligt upplysta gång- och cykelvägar. En väl genomtänkt ljussättning utmed gång- och cykelvägar är mycket viktig.

Vi moderater driver också frågan om att införa kameraövervakning på en rad platser, inte minst ur en trygghetsaspekt.
Kameraövervakning borde ske av platser som Rådhustorget och Vasaplan där många våldsbrott sker. Likaså i de områden som visar tendenser till “social oro”. Tyvärr har våra moderata förslag om kameraövervakning fått avslag av fullmäktige.

Kameraövervakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement. Det behövs fler poliser, ökad kameraövervakning, betydligt hårdare straff, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst. Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.

Åsa Ågren Wikström

Ordförande
Umeå Centrala Moderatförening

 

Trevlig tisdag!