Nordmaling är en av de mest jämställda Moderata föreningarna i Västerbotten

Som moderater utgår vi från individens frihet. Det betyder att var och en ska ha möjlighet att fatta självständiga beslut om sitt eget liv. Till skillnad från Socialdemokraterna och den politiska vänsterkanten, som fokuserar på att utjämna skillnader i utfallet, så fokuserar vi istället på möjligheterna. Det viktiga är att män och kvinnor har samma möjligheter – inte att vi gör samma val. Detta är jämställdhet på riktigt.

Jag är mamma till en dotter och en son och det är viktigt för mig att de båda kan komma till sin rätt utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner, utan att hindras av strukturer eller förlegade normer om vad som är rätt eller fel utifrån vilket kön man har. För att komma dithän är det viktigt att se och synliggöra just detta, normer och strukturer i samhället.

För två år sen briserade Metoo som nog inte undgått någon. Det blev ett steg på vägen och det känns som att sunkigheter som väldigt många kvinnor har kunnat vittna om genom sina karriärer och liv är på väg att åtminstone synliggöras, om än inte helt försvinna. Att få bli bemött som den individ man är med de fördelar och tillkortakommanden som man har är en rättighet för alla.

I Moderatkvinnornas styrelse har vi tagit fram ett Jämställdhetsbokslut för Moderaterna för att vi menar att vi måste börja med att gräva där vi står, det vill säga internt inom partiet. Detta har vi gjort som ett kunskapsunderlag i rapportform för att få en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet för att Moderaterna ska bli Sveriges starkaste röst för frihet och jämställdhet. Därför menar vi att vi som organisation först måste titta oss själva i spegeln.

Det är en statistisk beskrivning och såklart säger inte statistik allt, men det en del i det långsiktiga arbetet med att sluta könsgapet där det i dagsläget är 37 % av kvinnorna som väljer Moderaterna och vår ambition är att det ska vara lika många män som kvinnor som väljer vårt parti.

I rapporten finns även nedbrytningar på lokal och regional nivå, allt i syfte att såväl lokalföreningarna som länsförbunden ska ha ett underlag att jobba med på alla nivåer. Precis som i landet i stort så finns det utrymme för förbättringar även lokalt och i länet, men vi har från Moderatkvinnornas sida valt att lyfta de föreningar som redan nu har kommit en god bit på vägen i sitt arbete med jämställdhet.

Därför var det så roligt att ha möjligheten att få för Moderatkvinnorna Sveriges räkning lämna över ett diplom till Moderaterna i Nordmaling och deras ordförande Chatarina Gustavsson i måndags kväll. Inom de tre kriterierna medlemmar, interna uppdrag och externa förtroendeuppdrag utmärker sig Nordmalingsföreningen som en av de mest jämställda i länet och landet. Grattis till ett gott arbete!

Västerbotten utmärker sig som län genom att (jämte Jämtland) ha högst andel kvinnor som är föreningsordförande, så det är också roligt!

Detta arbete lär nog inte bli klart under min levnadstid, om ens efter det, men vi har kommit en bit på väg och genom att synliggöra jämställdhetsfrågorna i alla områden så tror jag att vi får ett bättre samhälle. Både för kvinnor och män. Alla vinner på detta. Att Moderaterna står för den bästa politiken för ett bra samhälle vet vi redan, nu vill vi bli bättre på att kommunicera det och få fler kvinnor som medlemmar och väljare.

Trevlig onsdag!