Viktigt med flyget och betydelsen av skogen

Just nu pågår kongressen för Sveriges Kommuner & Landsting och jag är ombud här i Linköping. Vädret är som hemma, ett grått täcke och nu längtar jag efter dagsljus. Men om mindre än en månad så vänder det.


Igår använde jag mig av helt vital kollektivtrafik för oss i norra Sverige, nämligen flyget. Jag är faktiskt på riktigt bekymrad över den känslobaserade flygskam som vänsterkanten konstant vill belägga oss med. Flyget jobbar med att ständigt minska sina utsläpp och ingår i EU:s handel med utsläppsrätter.

Det är inte resandet som ska minska, då kommer vi på sikt att få använda oss av metaforen siste man släcker lyset för vår utveckling i norra Sverige. Det är utsläppen som måste minska och om det är vi nog alla överens.

Genom mitt uppdrag som vice ordförande för Regionala Utvecklingsnämnden i Region Västerbotten så har jag fått förslaget till den kraftigt reviderade klimat- och energistrategin som Länsstyrelsen har tagit fram. Det är bra ändringar som är genomförda i den justerade versionen som nu har underlag som är faktabaserade.

Där understryks vikten av tillgänglighet både till och från länet genom samtliga transportslag och framför allt lyfts skogen fram som det stora bidrag som Västerbotten ger för att bidra till att Sverige kan uppnå sin utsläppsminskning. Västerbottens landyta består till 70 % av skog som brukas och detta gör att kolinlagringen är tre gånger större än länets utsläpp. Det betyder att länet starkt bidrar till att se till att landets utsläppsminskning kan öka. Det är bara att understryka skogens stora betydelse för oss alla.

Kongressen inleddes med sedvanliga överläggningar om formalia och därefter var det en enig kongress som beslutade om att SKL nu bytte namn till SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det är ju en logisk ändring eftersom att samtliga landsting numera är regioner. Men det lär nog ändå ta lite tid att vänja sig ?.

Trevlig onsdag!