Ge varje barn en bra start i livet!

Idag skriver jag tillsammans med min kollega Elmer Eriksson i VK om ett tyvärr väldigt aktuellt ämne, nämligen barn och ungas psykiska ohälsa. Det är ett problem som ökar lavinartat i samhället och att barn och unga ska tvingas stå i orimligt långa vårdköer är helt enkelt oacceptabelt.

Denna fråga är en sådan som tyvärr sällan får tillräckligt mycket fokus och det måste vi ändra på. Den psykiska ohälsan bland våra unga ökar och det bara MÅSTE åtgärdas. Det duger inte att vårdköerna i S-styrda Region Västerbotten är så oacceptabelt långa, och i synnerhet när det gäller barn och ungdomar.

Här nedan kan du läsa debattartikeln.

Trevlig torsdag!

Ge varje barn en bra start i livet!

Alla barn ska ha goda förutsättningar att lyckas. Det är en helt grundläggande uppgift för välfärdssamhället. Idag är det många barn och unga som mår psykiskt dåligt. Därför är det ett stort bekymmer med de långa väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Region Västerbotten är återigen sämst i landet när det gäller vårdköer till BUP. Detta måste åtgärdas!

Alla barn har rätt till en bra start i livet och om man som ung får en tuffare start så måste man kunna lita på att samhället fångar upp detta. Vad du själv vill, gör eller bedöms efter ska inte bero på dina föräldrars namn, adress eller inkomst. Inte heller klass, kön eller klan.

Det viktiga är inte varifrån du kommer utan vart du är på väg. Barn som har bra eller hyggliga betyg i grundskolan klarar sig bättre i livet och löper mindre risk att hamna i utanförskap, att falla in i missbruk eller kriminalitet. Detta gäller även barn som har fått en tuffare början i livet.

Trots att det kan låta som en klyscha så har vi faktiskt inte råd med att våra barn far illa. Den skrämmande negativa utveckling som vi ser just nu i samhället är helt enkelt inte acceptabel. Psykisk ohälsa blir allt vanligare, samtidigt som avstånden mellan de barn som har det bäst och de barn som har sämst skolresultat växer. I utsatta områden rekryteras allt yngre barn och ungdomar till kriminella nätverk.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga måste motverkas och åtgärdas. Tidiga insatser är viktigt framför allt för det enskilda barnet, men även för samhället i stort. Det är högst nödvändigt att stärka psykiatrin och jobba aktivt med att minska den psykiska ohälsan. I M-styrda Region Stockholm får 95 % en första bedömning hos BUP inom 30 dagar, medan i S-styrda Region Västerbotten får endast 13 % det.

Vi moderater har i detta sammanhang lagt fram en rad olika förslag för att minska vårdköerna. Det handlar om att jobba förebyggande med insatser som är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Men även att man som patient ska känna sig trygg med att få träffa samma människor och få en regelbundenhet i sin vård.

Vi vill att man inom barn- och ungdomspsykiatrin ska införa vårdval likt i Kronoberg. Likaså att minska byråkrati och krångel så att BUP-personal kan träffa fler patienter. På nationell nivå har vi moderater föreslagit 2 miljarder kronor i riktade pengar för att korta köerna.

I Västerbotten har på tok för många barn och ungdomar tvingats vänta orimligt länge på att få hjälp på BUP. Konsekvenserna för de drabbade barnen är allvarliga. Det handlar om allt från svårigheter att fullfölja sin utbildning till ökad risk för självmordsförsök.

Vi behöver ta tag i problemet redan nu för att motverka att det fortsätter växa i framtiden. För så här kan vi inte ha det. För barnens skull, för föräldrarnas skull och för samhällets skull. Vårdköerna för barn och unga till BUP måste snarast åtgärdas.

Åsa Ågren Wikström (M)

Vice gruppledare Region Västerbotten, ledamot Hälso- & sjukvårdsnämnden

Elmer Eriksson (M)

Ledamot Hälso- & sjukvårdsnämnden