Stockholm, Bryssel, infrastruktur och arga bönder

Så är årets kortaste månad inledd och min jul och januari månad har innehållit såväl vila och avkoppling med familjen, som en hel del arbete med i huvudsak infrastrukturfrågor. Egentligen helt otroligt att det redan är första februari om ni frågar mig. Men så är det nog när det händer mycket samtidigt, och i år har jag faktiskt för första gången på många år varit ledig och hemma över julen.

I skrivande stund är jag i Bryssel för plenarsession i Regionkommittén, men veckan inleddes med kommunfullmäktige i Umeå som jag fick smita lite tidigare ifrån för att hinna med flyget till Stockholm. I måndags kväll smygstartade den 34:e upplagan av Västerbotten på Grand i huvudstaden med möten och mingel.

Under invigningsdagen av Västerbotten på Grand så deltog jag i akt 2 under rubriken ”The New North, transportsystemet i norra delen av Norden i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen”. Som synes så blir jag engagerad när jag får tala om infrastruktur, gränsöverskridande samarbete och utveckling av vår gemensamma region i Kvarkenområdet 😉.

Extra roligt med så många goda samtal både före och efter insatsen på scenen, och herrarna som deltog i samtalet är precis som jag ledamöter i Kvarkenrådets styrelse. Svenskt-finskt samarbete sedan mer än femtio år i organiserad form. 🇸🇪🇫🇮

Joakim Strand, till vardags riksdagsledamot i Finland, är precis som jag vice ordförande i Kvarkenrådet EGTS där vi har jobbat tillsammans under många år nu. Goda relationer är förutsättningen för fördjupat samarbete där tillit är nyckeln. Vi litar helt enkelt på varandra och att vi har samma gemensamma vision och målsättning i vårt gränsöverskridande samarbete.

Förra veckan var det sammanträden på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Där fick jag föredra EU-beredningens ärenden och diskutera innehållet i det kommande budskapspapper gällande EU som arbetas fram. Under SKR-dagarna så hinner man med en hel del parallella möten också, och denna gång så inleddes förra veckans Stockholms-sejour med sammanträde i Botniska Korridoren.

Det är ett infrastruktursamarbete som har störst fokus på järnväg för de sju nordligaste länen i landet. De senaste veckorna har jag jobbat en hel del med just infrastruktur då Trafikverket presenterade sitt underlag som regeringen därefter ska ta fram kommande infrastrukturproposition för. För norra Sverige är detta underlag verkligen under all kritik och bekymmersamt.

Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026-2037 är offentliggjort och där gör myndigheten bedömningen att sysselsättningen, befolkningen och produktionen kommer att minska under kommande år i norra Sverige. Det är som att Trafikverket helt bortser från den utveckling och alla investeringar som pågår i norra Sverige, vilket blir uppenbart missvisande.

Trafikverket antar i rapporten att sysselsättningen i de fyra nordligaste länen minskar med mellan 3 och 7 procent fram till 2040. Detta går helt emot de siffror som Trafikverket själva presenterade i regeringsuppdraget om åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbotten och Västerbotten, där sysselsättningen i de länen tvärtom beräknades öka med 8 procent.

Trafikverket gör också bedömningen att befolkningen kommer att minska i tre av de fyra nordligaste länen (undantag Västerbotten som beräknas få en mycket liten ökning). Vidare antar Trafikverket att produktionen i basnäringarna 2040 är markant mindre än i Trafikverket förra prognos. De stora industriinvesteringarna i norra Sverige ska alltså enligt Trafikverket leda till minskad produktion av malm, stål och skogsprodukter.

Bisarrt. Inriktningsunderlaget innehåller dessutom en sänkt prognos för kollektivtrafiken och för godstransporterna i norra Sverige, jämfört med vad Trafikverket tidigare har antagit. Allt har ju talat för att prognoserna borde höjas, då allt fler planerade investeringar nu har börjat förverkligas.

När den smällkalla vintern plötsligt gav med sig lite grann, så passade vi på att åka skidor i vår säsongspremiär förra helgen. Ren lyx att dottern med sambo nu flyttat tillbaka och gör att såna här fina aktiviteter blir möjliga 😊

Ungdomarna växlade mellan snowboard och skidor, själv så höll jag mig till skidor denna gång. Kanhända blir det att växla mellan Telemark och slalom för egen del nästa gång, men det var rätt lagom för benen med slalom för säsongspremiären 😊

Kalla vintertemperaturer gjorde att barnen hade önskemål om stickade tjocksockar, så dottern fick detta par som var först ut på stickorna. Det går ju rätt snabbt att sticka sockor, och det är kul som omväxling till lite större projekt tycker jag. Framför allt är det trevligt att ha en stickning i händerna när man sitter i tevesoffan på kvällen.

Idag är det toppmöten i Bryssel och igår förvarnades vi om att det kommer att bli svårt att ta sig fram då EU-kvarteren har fyllts av traktorer som upprörda och arga bönder har kört hit. Så det var rätt enkelt att konstatera att flygbussen inte kommer att kunna ta sig fram när det är dags att ta sig ut till flyget efter plenarsessionen idag.

Nu är det dags för debatt och votering.

Trevlig torsdag!