Att kunna lyfta blicken

Igår genomfördes Umeå kommuns strategi- och omvärldsdag för kommunfullmäktige och tjänstemän. Det blev en bra dag med intressanta frågor och framför allt en möjlighet att kunna lyfta blicken i ett lite längre perspektiv än enbart ett treårsperspektiv. Det behövs givetvis också, inte tu tal om annat. Men det är inte lika ofta det ges tid till att fundera strategiskt i ett tioårsperspektiv. Förstås inte alls lätt att göra, om det ens är möjligt. Men ändå.

Bengt Wahlström diskuterade kring olika trender som pågår just nu, som globalisering, digitalisering, urbanisering och klimat/hållbarhet. Han gjorde även en tillbakablick till 2007, alltså tio år sen bara. När iPhone lanserades och innan dess var det ingen mobil som saknade knappsats. Bara en sån sak. Sen tittade vi även mot 2027 och vad man kan tänkas behöva ställa för frågor idag som kanske får svar längre fram. Alls inga lätta saker, men att inte göra det innebär att man inte längre har ett försprång utan kan riskera att bli på efterkälken istället.

Så klart innebär det att ju längre fram man spanar, desto större blir ju osäkerhetsfaktorerna. Men att inte diskutera sånt och ställa frågor som kan hjälpa oss att ställa om på ett smart sätt gör att man istället kan bli överraskad över händelseutvecklingen. Det har vi inte råd med.

Det har varit mycket att göra innan gårdagen, så idag kändes det både nödvändigt och välbehövligt med ett lunchpass på Iksu. Både kroppen och knoppen var i behov av det. Kanske mer knoppen faktiskt. Så idag unnar jag mig ett lite mer lagom tempo på jobbet, det är en hel del efterarbete som väntar efter gårdagen och det är inte så mycket kvar av det, så förhoppningsvis blir det klart under eftermiddagen eller morgondagen.

Ska senare ikväll fortsätta med mitt handarbete, ljuset och våren återvänder och då får jag lust att handarbeta. Så jag klickade hem ett nytt mönster och garn till nästa projekt. Hoppsan! 🙂 Fort var det gjort. Men roligt ska det bli!

Trevlig torsdag!

 

Världens mest digitala region

Lite gråmulen onsdagsmorgon och om en stund är det dags att åka till flyget för månadens SKL-möten i Stockholm. Det brukar vara intressanta diskussioner och överläggningar och denna månad verkar inte vara något undantag från det, sett till agendorna för de olika beredningarna. EU på hemmaplan, bredbandsfrågor och digitalisering, arbetet mot våldsbejakande extremism är ett axplock.

Apropå en av de globala megatrenderna, digitalisering, så skriver jag tillsammans med Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Umeå Universitet i dag på debattsidan i VK om vikten av att ligga i framkant även i detta område som påverkar i stort sett allt vi gör. Så här blev artikeln:

Världens mest digitala region

Världen är i förändring och om några år kommer det bli tydligt att det som vi idag tycker är stora förändringar bara är början. Då kommer välfärden att produceras och konsumeras på många nya sätt. Data om luftkvalitet är kanske en självklar del i planering av nya vägsträckor? Vår region har goda förutsättningar att bli ett föredöme i bygget av ett hållbart, digitalt samhälle.

I en nära framtid försvinner flera yrken medan andra kommer till. Redan idag är värdet av data som flödar över gränserna större än värdet på fysiska varor som transporteras mellan länder. Andra faktorer som driver digitaliseringen är problemen kring finansiering av välfärdstjänster, specialistvårdens behov samt en infrastruktur och allmännytta som står inför stora renoveringsbehov.

Det talas ofta om att Västerbotten har världens bästa bredband, och att vi därför skulle ha de bästa förutsättningarna att vara en digitaliserad region. Trots att vi har en bra infrastruktur lyckas vi inte fylla den med innehåll i tillräckligt stor utsträckning. Det är som att ha en stor motorväg där ingen vågar köra. Detta beror bland annat på bristande kunskap samt en arbetsmarknad och politik som inte alltid hinner med i den snabba förändringstakten. Ibland tar även rädslan för förändring ett för starkt grepp om oss. Vi vågar påstå att det finns en enorm utvecklingspotential i såväl produktions- som välfärdssystemet om vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Men om reaktionerna på övergången blir protektionistiska, från de som påverkar arbetsmarknaden mest, undermineras digitaliseringens fördelar, vilket sannolikt leder till att jobb- och lönepolariseringen blir betydligt mer omfattande. Vi behöver samla oss och samverka kring visioner och konkreta projekt för att dra nytta av digitaliseringen.

En lösning är att sikta på en politik som bidrar till att tillgodogöra sig produktiviteten från digitaliseringen med så få nackdelar för välfärden som möjligt. Vi måste säkerställa en generell välståndsökning, i vilken en så stor andel av befolkningen som möjligt får ta del av nyttan. Det behövs även ett samhällsomfattande ekosystem där politik, företag/organisationer och medborgare vill engagera sig i ett samhällsbygge som till stor del görs med digitala tegelstenar istället för traditionellt byggmaterial.  Vi vill se en gemensam politisk vision som skapar det goda digitala samhället och förenar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det krävs även att vi snarast möjligt identifierar vad som hindrar regionens digitalisering för att kunna åtgärda detta omgående. Slutligen ser vi ett stort behov av att se över utbildningsväsendet för att vidare anpassa våra utbildningar efter arbetsmarknadens digitala behov.

Förändringen kommer inte ske av sig själv. Vi måste informera, mobilisera och samarbeta.  Som ett led i detta anordnas idag, onsdag, en idéverkstad på Sliperiet i Umeå med temat ”Datadriven tillväxt 2020”. Där ska personer från hela samhället tillsammans visionerna och presentera konkreta projekt som tillsammans kan öka regionens framgångspotential inom datadriven hållbarhet. De bästa idéerna skickas vidare till Mötesplats Lycksele i juni för vidare förädling.

Digitaliseringen är här för att stanna och Västerbotten måste säkra sin tillväxt genom att välkomna och ta till vara på den. Det digitala är det hållbara.

Magnus Rudehäll, digital strateg vid Region Västerbotten

Åsa Ågren Wikström, omvärldsstrateg, Umeå kommun

Ingrid Thylin, avdelningschef samhällsutveckling, Skellefteå kommun

Mikael Wiberg, professor informatik Umeå universitet

 

Trevlig onsdag!

Intelligence 2015

Idag har jag tillbringat dagen i Stockholm för årlig konferens för omvärldsanalytiker och träffat många kollegor, de allra flesta från stora företag som Ericsson, Akzo Nobel med flera. Har även pratat med Post & Telestyrelsen, PTS,  som har jobbat länge och strukturerat med omvärldsfrågor och därigenom fick en fin utmärkelse på Kvalitetsmässan i Göteborg för några veckor sen. Det var också givande att lyssna på forskare från både Umeå universitet och Södertörns högskola som talade om sociala medieströmmar och omvärldsbevakning i det stora medieflöde som finns. De tog som ett av många exempel upp att det t ex på Youtube laddas upp 300 timmar video. Varje minut. Det ger en känsla av den tsunamiliknande våg av information som finns att tillgå plus hur snabbt det går.

Susanna Tirkkonen talade om social omvärldsbevakning i sociala medier, något som idag håller på att konkurrera ut gammelmedia, dvs. tryckta tidningar och liknande. Oerhört intressant och inspirerande, och vilka möjligheter det kan ge oss att vara på tårna i dessa frågor. Snart dags att kliva ombord på flyget hem, fylld av energi och nya tankar!

Trevlig onsdag!

Systematiskt omvärldsarbete

Under två dagar har jag deltagit på en mycket givande utbildning som heter “Att leda ett systematiskt omvärldsarbete”. Massor av konkreta och matnyttiga tips och idéer att ta med sig i det fortsatta arbetet på hemmaplan. Den nya organisationen, eller kanske rättare sagt justeringen av organisationen, innebär nya möjligheter att kunna jobba på ett mer systematiskt sätt med omvärldsfrågorna i hela organisationen. Det ser jag fram emot.

Det är inte utan att man är ganska mör efter två dagars intensiv utbildning, särskilt bra att få egen tid för diskussion och bollplank med kursledaren. Passade på att ta en löpsväng genom Stockholm igår, det var skönt att både få röra på sig lite och få lite luft efter en hel dags utbildning. Trevligt att kuta förbi gamla arbetsplatsen, riksdagen också :).