Åsa Ågren Wikström

omvärld

Att kunna lyfta blicken

Igår genomfördes Umeå kommuns strategi- och omvärldsdag för kommunfullmäktige och tjänstemän. Det blev en bra dag med intressanta frågor och framför allt en möjlighet att kunna lyfta blicken i ett lite längre perspektiv än enbart ett treårsperspektiv. Det behövs givetvis…

Intelligence 2015

Idag har jag tillbringat dagen i Stockholm för årlig konferens för omvärldsanalytiker och träffat många kollegor, de allra flesta från stora företag som Ericsson, Akzo Nobel med flera. Har även pratat med Post & Telestyrelsen, PTS,  som har jobbat länge…