Invald i EU-beredningen på SKL och grattis Anders!

En intensiv vecka med uppdrag på SKL förra veckan avslutades i början av denna vecka med SKL:s valkongress. Igår valdes min partivän och delegationsledare i Regionkommittén, Anders Knape, återigen till ordförande för alla kommuner och landstings (regioners) intresseorganisation. Riktigt roligt och framför allt mycket bra!

Anders Knape har en mycket imponerande erfarenhet och kunskap i så många frågor som berör den lokala och regionala nivån, utöver en otroligt gedigen kompetens på den europeiska och internationella nivån. Jag ser och lär mig så mycket jag kan och det är så inspirerande att jobba tillsammans med Anders.

Jag valdes idag till den nyinrättade EU-beredningen på SKL och jag ser fram emot att få fortsätta jobba med de regionala och lokala frågorna på en nationell och internationell nivå. I den beredningen är min goda vän Jelena Drenjanin ordförande. Hon är till vardags moderat kommunalråd i Huddinge och vi har under många år känt varandra och tidigare även båda arbetat i Moderatkvinnornas nationella styrelse i flera år.

Jelena är en av våra tyngsta moderata företrädare i Regionkommittén och det är så roligt att få jobba i samma utskott på EU-nivån.

Att få möjlighet att jobba i EU-beredningen på den nationella nivån känns mycket inspirerande och det är en bra arena för lokala och regionala frågor som är väsentliga för utveckling. Politik är ju samhällsfrågor och det saknas ju aldrig aktuella frågor att jobba med, så det ser jag fram emot att få fortsätta med den kommande mandatperioden.

Imorgon väntar en mastig mötesdag i “min” nämnd, alltså RUN (Regionala Utvecklingsnämnden). Morgonen börjar med BRU, Beredningen för Regional Utveckling, som är en beredning som utgörs till drygt hälften av kommunala företrädare från hela länet och resten från RV (Region Västerbotten). Det är en fortsättning på ett lyckat arbetssätt sen Region Västerbotten bildades 2008 och alla är överens om att vi nu ska hitta lika goda former för att jobba tillsammans från den kommunala och regionala nivån för att länet ska fortsätta utvecklas.

När BRU är klart så väntar presidieberedning med PKB AU (primärkommunala beredningens arbetsutskott) och “mitt” presidie i RUN AU. Det här med förkortningar är ju alltid riskabelt, men det är ofta lättare att använda dem som begrepp under förutsättning att man vet vad man menar förstås. Vanligtvis så gillar jag inte förkortningar, i synnerhet inte i text då det ofta kan slå snett om inte läsaren vet vad som avses. Det är ju sällan en rolig känsla att inte förstå vad som menas, tänker jag. Så därför skriver jag vårt talade “fikonspråk” med en förklaring inom parentesen. 🙂

På fredag väntar kommunala uppdrag på eftermiddagen då det är dags för omvärld/invärld-dagen där planeringsförutsättningarna ska presenteras inför kommande budgetarbete. Den processen är även igång på Region Västerbotten och dessvärre så är det riktigt tunga prioriteringar som kommer att ligga framför alla, med ett släpande underskott i verksamheterna på en halv miljard kronor. Det som räddar resultatet på sista raden är de finansiella placeringarna.

Men det är ju inte alls bra när verksamheterna gör ett så stort underskott. Inte alls. En av experterna som föredrog detta på regionstyrelsen sa att om vi skulle ha varit en finansiell placerare som sysslade med sjukvård på sidan om så skulle vi varit mycket duktiga, men för att ha sjukvård som huvudsakligt uppdrag med finansiell placering som sidokompetens så är det inte bra.

Det är ju svårt, för att inte säga omöjligt, att se någon snabb lösning på det gigantiska underskottet som heller inte har uppstått på kort tid. Det måste till strukturella ändringar samtidigt som satsningar på ny teknik måste göras och det kommer att ställa stora krav på alla om vi ska lyckas vända detta. Det är ju pengar som inte finns helt enkelt.

Nåja, det är många kloka personer som jobbar med detta och jag hoppas bara att alla orkar hålla i och hålla ut. Det man med säkerhet kan säga att det också kommer att krävas tuffa politiska beslut för att vända detta och det återstår att se om den nuvarande rödgröna majoriteten orkar med det.

Nu väntar en kopp kaffe och genomgång av handlingarna ett varv till inför morgondagens sammanträden.

Trevlig onsdag!