Tre veckor kvar till EU-valet, rösta för ett friare och tryggare Europa

Idag är det söndag och tre veckor kvar till valdagen. EU-valet äger rum söndagen den 26 maj och det är ett val som känns viktigare än någonsin, alldeles i synnerhet för oss i Sverige. Ni vet ju att jag är engagerad i Regionkommittén i EU, den instans som kopplar direkt till den lokala och regionala nivån.

EU är inget som ligger långt borta utan vi ÄR en del av det, även i Sverige allmänhet och i norra Sverige i synnerhet. Vi har varit medlemmar sen 1995 (efter valet -94) men det är först nu som jag upplever att EU börjar bli en naturlig del av hur vi resonerar i olika politiska frågor.

För oss i Moderaterna så menar vi att EU ska lösa gemensamma problem. Vår syn på EU liknar vår syn på statens uppgifter. EU ska långt ifrån göra eller fatta beslut om allt. Men det EU faktiskt ska göra, det ska göras bra. När det finns gränsöverskridande problem som inget enskilt land kan hantera ensamt, så är mer Europasamarbete lösningen. Europa byggs starkt när vi löser genuint gemensamma problem.

Det handlar om att göra Sverige tryggare. De problem vi har i Sverige med gängkriminalitet, bostadsinbrott och stölder har tydliga kopplingar till gränsöverskridande brottslighet. Utländska stöldligor ligger bakom hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Det måste bli ett stopp för det. Vi vill stärka det europeiska polissamarbetet för att bekämpa stöldligor och smuggling av narkotika och vapen.

EU-medborgare ska avtjäna fängelsestraff i sina hemländer och EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas.

Terrorism och våldsbejakande extremism måste bekämpas och Europasamarbetet måste användas bättre i den kampen. De som vill attackera vår frihet, vår demokrati och vårt sätt att leva ska motarbetas med full kraft. Det krävs riktade satsningar för att stärka arbetet mot terrorism. Genom kraftfulla insatser på EU-nivå kan vi upprätthålla lag och ordning bättre och göra Sverige och Europa tryggare.

En av mina hjärtefrågor är jämställdhet och i ett tryggt Europa är det en självklarhet att alla människors fri- och rättigheter respekteras, oavsett kön, sexuell läggning eller religion. Vi ser tyvärr att utvecklingen i flera av EU:s länder går åt fel håll. Det måste få konsekvenser. EU är en värderingsgemenskap och den liberala demokratin och rättsstatens principer måste alltid försvaras.

Det finns många frågor att jobba med och jag hoppas att du går och röstar i EU-valet. En röst på Moderaterna är en röst för ett friare och tryggare Europa.

Du kan förtidsrösta från 8 maj, så gör din insats och rösta!

Trevlig söndag!