Åsa Ågren Wikström

Uncategorized

Morgonpasset

Idag inledde jag arbetsdagen med att delta på det månatliga Morgonpasset som kollegorna på Näringslivsservice ansvarar för att anordna sen lång tid tillbaka. Det är en mycket bra mötesplats för näringsliv och offentlig sektor med olika intressanta teman varje månad.…